LEČENJE KANALA KORENA ZUBA

Endodontska terapija

INFEKCIJA ZUBNE PULPE

Lečenje kanala korena zuba (endodontska terapija, devitalizacija) indikovano je ukoliko je prisutna velika infekcija zubne pulpe. Najčešći uzrok je nelečeni karijes koji prodire do nerva zuba. Naredna indikacija je traumatska povreda (prelom) zuba prilikom koje dolazi do otvaranja pulpe.

lečenje zuba
lečenje zuba
lečenje zuba

Pre izvođenja same intervencije, u našoj poliklinici najpre se obavlja 3D snimanje koje umnogome pomaže prilikom utvrđivanja broja, pozicije i prohodnosti kanala korena zuba. Nakon preparacije, sledi dodatna inspekcija kanala pomoću lupa i mikroskopa. Stomatolog potom postavlja koferdam kako bi pacijenta zaštitio od kontaminacije i obezbedio suvo i aseptično radno polje.

BEZBOLNA INTERVENCIJA

Reč je o bezbolnoj intervenciji (izvodi se uz lokalnu anesteziju), koja podrazumeva pažljivo uklanjanje pulpe odgovarajučim instrumentima, mehaničko i hemijsko čišćenje kanala u cilju otklanjanja infekcije, tretiranje fotodinamskom laserskom terapijom (eliminiše 99% prisutnih patogena), zatvaranje kanala i plombiranje ili postavljanje protetske nadokande. Osnovni cilj intervencije je očuvanje zuba (koji bi u suprotnom morao da bude ekstrahovan).

RESTAURATIVNA STOMATOLOGIJA

Restaurativna stomatologija je grana dentalne medicine koja se bavi lečenjem zuba oštećenih karijesom ili traumatskom povredom. Rezultat ovih intervencija mora da zadovolji visoke funkcionalne i estetske zahteve, pa im u skladu sa tim posvećujemo posebnu pažnju. Koristimo najkvalitetnije materijala renomiranih svetskih proizvođača. 

Prilikom izrade kompozitnih plombi, jednaku pažnju posvećujemo i prednjim i bočnim zubima, poštujući sve morfološke i fiziološke standarde.

SPREČAVANJE PONOVNOG KARIJESA

Prilikom lečenja karijesa, pored očuvanja tretiranog zuba i postizanja njegovog prirodnog izgleda, primarni cilj nam je sprečavanje ponovnog razvoja karijesa. 

Ovo je jedino moguće postići ukoliko se prilikom intervencije obezbedi potpuno suvo operativno polje, jer i najmanja količina prisutne salive ili krvi stvara mikropukotine u kojima neminovno dolazi do razvoja sekundarnog karijesa. 

Kako bismo ovo sprečili, prilikom svake intervencije korsitimo koferdam, kao dokazano efikasnu protetkvinu barijeru koja jedina garantuje sigurnu i dugotrajnu adheziju kompozitnog ispuna i zuba.

Pogledajte cene i zakažite svoj prvi pregled

DENTAL SIMINA 9A

Sve stomatološke usluge na jednom mestu. Naš tim posvećenih stručnjaka je tu da vam pruži kvalitetnu stomatološku negu i osigura da svaka poseta bude prijatna i bezbrižna. Pustite nas da vas naučimo ljubavi prema vašem osmehu

KONTAKTIRAJTE NAS

Tel: +381 62 200082

e-mail: dentalsimina@gmail.com

Copyright @ 2023 / Webwoman zadržava sva prava