PARADONTOLOGIJA

Infektivno oboljenje uzrokovano prvenstveno bakterijama dentalnog plaka.

Baz izraženog bola

Povlačenje desni

Krvarenje desni

INFEKTIVNO OBOLJENJE

Paradontologija predstavlja granu dentalne medicine koja se bavi tretiranjem mukogingivalnih anomalija. Paradontopatija je infektivno oboljenje uzrokovano prvenstveno bakterijama dentalnog plaka. Javlja se u više oblika, od kojih je najčešći hronični oblik, i njime je zahvaćen najveći deo opšte populacije. 

Budući da bol kao simptom najčešće nije prisutna, većina pacijenata se relativno kasno obrati stomatologu. Osnovna komplikacija ovog oboljenja je gingivalna recesija (tzv. povlačenje desni), a najočigledniji simptom – njihovo krvarenje. Međutim, njemu pacijenti najčešće ne pridaju veću pažnju.

PROCES LEČENJA

Iako u opštoj populaciji vlada mišljenje da su promene uzrokovane paradontopatijom ireverzibilne, dobra vest je da je ovo oboljenje moguće uspešno tretirati. 

Proces lečenja je kompleksan i podrazumeva nekoliko faza (ultrazvučno uklanjanje kamenca, hirurška obrada paradontalnih džepova i korekcija mukogingivalnih anomalija, zaustavljanje recesije, postizanje stabilne okluzije brušenjem zuba i održavanje postignutih rezultata).

FOTODINAMSKA LASER TERAPILA

Na našoj poliklinici primat u lečenju paradontopatije dajemo fotodinamskoj laserskoj terapiji, jer laserskim zrakom ostvarujemo visokoselektivno dejstvo: ciljamo samo inflamirano područje, dok okolno zdravo tkivo ostaje intaktno. 

Princip rada lasera zasnovan je na interakciji fotosenzitivnog antibakterijskog agensa i izvora svetlosti. Kao rezultat ove interakcije dolazi do oslobađanja elementarnog (atomskog) kiseonika, koji deluje na mikroorganizme, oštećujuči njihovu DNK. Zahvaljujući ovakvom mehanizmu dejstva, bakterije ne mogu da razviju rezistenciju. 

Zahvaljujući dokazano visokoj selektivnosti i efikasnosti, fotodinamska laserska terapija danas predstavlja zlatni standard u lečenju paradontopatskih lezija. Ima šrok terapijski okvir i efikasna je u eliminaciji mikroorganizama kako u kolonijama tako i u biofilmu. Osim u stomatologiji, laserska terapija je revolucionizovala niz drugih medicinskih grana: dermatologiju (tretiranje herpesa i nemelanomskog karcinoma kože), ortopediju (hirurgija manjih zglobova), gastroenterologiju (lečenje ulkusa).

Pogledajte cene terapija i zakažite svoj prvi pregled.

DENTAL SIMINA 9A

Sve stomatološke usluge na jednom mestu. Naš tim posvećenih stručnjaka je tu da vam pruži kvalitetnu stomatološku negu i osigura da svaka poseta bude prijatna i bezbrižna. Pustite nas da vas naučimo ljubavi prema vašem osmehu

KONTAKTIRAJTE NAS

Tel: +381 62 200082

e-mail: dentalsimina@gmail.com

Copyright @ 2023 / Webwoman zadržava sva prava