ORALNO HIRURŠKE INTERVENCIJE

Kao multidisciplinarna oblast, dentalna medicina obuhvata različite grane, među kojima se posebno izdvaja oralna hirurgija.

PREOPERATIVNA PRIPREMA

Pre donošenja odluke o izvođenju hirurške intervencije, naš tim uzima anamnezu i obavlja sveobuhvatan klinički pregled usne duplje uz sva prateća neophodna radiološka snimanja

OPERATIVNI TOK

Na našoj poliklinici oralno hiruršku intervenciju ostvarujemo visokim nivoom ekspertize i bogatim kliničkim iskustvom u kombinaciji sa savremenom tehnologijom i standardizovanim procedurama.

POSTOPERATIVNA NEGA

U cilju što bržeg postizanja očekivanog terapijskog ishoda, uz svođenje rizika od potencijalnih komplikacija na najmanju moguću meru, pacijenti nakon intervencije dobijaju neophodnu profilaktičku antibiotsku i antiinflamatornu terapiju.

ORALNA HIRURGIJA

KOMPLEKSNI SLUČAJEVI

Oralno-hirurška intervencija je grana stomatologije koja se bavi dijagnostikom, prevencijom i lečenjem različitih oralnih problema kroz hirurške postupke. Ova oblast stomatologije obrađuje kompleksnije slučajeve koji zahtevaju hirurško rešenje, a često se radi o problemima vezanim za zube, desni, vilicu i okolna tkiva u ustima.

PREOPERATIVNA PRIPREMA

Pre donošenja odluke o izvođenju hirurške intervencije, naš tim uzima anamnezu i obavlja sveobuhvatan klinički pregled usne duplje uz sva prateća neophodna radiološka snimanja, kao i izradu dentalne fotografije za kompletiranje medicinske dokumentacije.
Ukoliko intervencija podrazumeva ugradnju dentalnih implanta ili augmentacione procedure, pacijentu je obezbeđena biohemijska analiza krvi, koja pomaže u sagledavanju celokupne kliničke slike i predviđanju terapijskog ishoda.


Takođe, pacijenta temeljno informišemo o prirodi intervencije, svim potencijalnim rizicima i komplikacijama, i odgovaramo na sva njegova pitanja i nedoumice.
Dužnost svakog pacijenta je da pre intervencije popuni zdravstveni upitnik i da potpiše informisani pristanak za sprovođenje terapijskog plana.

OPERATIVNI TOK

Rizici i komplikacije predstavljaju prateći aspekt svake hirurške intervencije. Nije ih moguće eliminisati, već je cilj svođenje na najmanju moguću meru. Na našoj poliklinici ovaj cilj ostvarujemo visokim nivoom ekspertize i bogatim kliničkim iskustvom u kombinaciji sa savremenom tehnologijom i standardizovanim procedurama.

oralna hirurgija beograd

Najčešće intervencije iz oblasti oralne hirurgije podrazumevaju:

 •  ekstrakciju umnjaka: ovom intervencijom efikasno se rešava problem impaktiranih i retiniranih umnjaka (umnjaka koji su delimično ili potpuno formirani, ali klinički i radiološki ne niču na predviđenom mestu u zubnom luku);
 • ekstrakciju zuba;
 • resekciju vrha korena zuba (apikotomija);
 •  hirurško lečenje paradontopatije;
 • ugradnju dentalnih implanta;
 • augmentacione procedure (nadoknada alveolarno-koštanog grebena);
 • hirurško uklanjanje zubne resice, tj. frenuluma (frenektomija);
 • podizanje sluzokože maksilarnog sinusa (sinus lift);
 • eksplantaciju dentalnih implanta bez oštećenja kosti i tkiva;
 • eksplantaciju zalomljenih šrafova od abatmenta;
 • transplant vezivnog tkiva.

POSTOPERATIVNA NEGA I
OPORAVAK

Nakon oralno-hirurške intervencije, briga o pacijentu i postoperativna nega su od ključne važnosti kako bi se osigurao brz oporavak i izbegle moguće komplikacije. Evo nekoliko koraka i saveta koji vam mogu pomoći tokom perioda oporavka

 

U cilju što bržeg postizanja očekivanog terapijskog ishoda, uz svođenje rizika od potencijalnih komplikacija na najmanju moguću meru, pacijenti nakon intervencije dobijaju neophodnu profilaktičku antibiotsku i antiinflamatornu terapiju. Pored navedenog, svaki pacijent dobija izveštaj lekara specijaliste u pisanoj formi, sa jasnim instrukcijama i savetima vezanim za postoperativno ponašanje:

PRAVILNA ORALNA HIGIJENA

Redovno perite zube, ali budite nežni u području gde je izvršena intervencija kako biste izbegli iritaciju i oštećenje.

ADEKVATNA ISHRANA

Preporučuje se konzumacija meke hrane i tečnosti dok se ne osećate dovoljno komforno za normalnu ishranu.

ADEKVATNA FARMAKOTERAPIJA

Naš oralni hirurg će vam preporučiti odgovarajuće lekove protiv bolova kako biste ublažili nelagodnost.

PROMENA ŽIVOTNIH NAVIKA

Izbegavanje pušenja i unošenja alkohola, naročito u prvim danima oporavka, kako bi se ubrzao proces reepitelizacije tkiva.

SMANJENA AKTIVNOST

Izbegavanje intenzivnih fizičkih aktivnosti, koje bi mogle povećati rizik od krvarenja.

Pogledajte cene oralno-hirurških intervencija i zakažite svoj prvi pregled.

DENTAL SIMINA 9A

Sve stomatološke usluge na jednom mestu. Naš tim posvećenih stručnjaka je tu da vam pruži kvalitetnu stomatološku negu i osigura da svaka poseta bude prijatna i bezbrižna. Pustite nas da vas naučimo ljubavi prema vašem osmehu

KONTAKTIRAJTE NAS

Tel: +381 62 200082

e-mail: dentalsimina@gmail.com

Copyright @ 2023 / Webwoman zadržava sva prava